27/02/20  Tin của trường  129
TRƯỜNG TH ĐẠI HƯNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA
 25/04/16  Tin của trường  423
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Đại Hưng.