27/02/20  Tin của trường  128
TRƯỜNG TH ĐẠI HƯNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA
 25/04/16  Tin của trường  422
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Đại Hưng.